ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่ทำกิจกรรม : 7 มีนาคม 2559
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวานฝักสด ดดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทน บจก.กาญจน์คอร์น สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 152 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด
นาย ปรีชา จงประสิทธิ์พร
68 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ 034-641495 โทรสาร 034-641388 อีเมล์ info@karncorn.com เว็บไซต์ http://www.karncorn.com/index.htm
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด
นาย สมหวัง สีโนรักษ์
68/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ห้วยผึ้ง-นาคู ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ 043-869352 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559
ปริมาณรวม : 150.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นข้าวโพดหวานทั้งฝักที่มีหรือไม่มีเปลือกหุ้ม ถ้ามีเปลือกหุ้มเปลือกต้องสด
  • เมล็ดข้าวโพดมีความสด การติดและเรียงของเมล็ดสม่ำเสมอ
  • ไม่มีความผิดปกติด้านรุปทรงของฝัก และสีของเมล็ด
  • ไม่มีการเพิ่มความชื้นจากภายนอก เพื่อเพิ่มความสดของฝักข้าวโพดหวาน
  • ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และรสชาติที่ผิดปกติ
  • ไม่มีหนอนและแมลง ไม่แก่เกินไป

น้ำหนัก มีเนื้อและน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 250 กรัม/ฝัก 


แหล่งผลิต : กาฬสินธุ์
ปริมาณตามสัญญา : 150.000 ตัน