ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายละมุดและมะพร้าวน้ำหอม

วันที่ทำกิจกรรม : 18 มีนาคม 2559
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ตำบล ดอนกรวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี

          การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายละมุดและมะพร้าวน้ำหอม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนผู้ค้าตลาดไท เกษตรกร และผู้รวบรวมสินค้าละมุดและมะพร้าวน้ำหอม ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 54 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ละมุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย ศักดิ์ชัย สุวรรณหงษ์ 10/1 หมู่ 1 ซอย - ถนน - แขวง ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170
มือถือ 081-668-3930
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย จักรพงษ์ บุญญานุกุลกิจ 70 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ดอนไผ่ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130
มือถือ 085-381-7044
ระยะเวลาส่งมอบ : 19 มีนาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ปริมาณรวม : 237.000 ตัน

ละมุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 19 มีนาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นละมุดทั้งผล ไม่เน่าเสีย
  • มีลักษณะตรงตามพันธุ์ คือ ละมุดมาเลย์พันธุ์กระสวย และพันธุ์มะกอกใหญ่
  • สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

ขนาด

รหัสขนาด น้ำหนักต่อผล (กรัม)

จำนวนผลต่อกิโลกรัม

(โดยประมาณ)

1 มากกว่า 105 มากกว่าหรือเท่ากับ 9
2 มากกว่า 90 - 105 9 - 11
3 มากกว่า 75 - 90 11 - 13
4 มากกว่า 60 - 75 13 - 16
5 มากกว่า 45 - 60 16 - 22
6 30 - 45 22 - 33

 


แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 237.000 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า น้ำหนัก 25 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักตะกร้า)
การชำระเงิน : เงินสด หรือ เช็ค (หลังจากส่งมอบแล้ว 3 - 7 วัน)

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะพร้าวน้ำหอม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นางสาว รินปวีร์ เรืองธีรารมย์ 32/347 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 092-465-5966
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาง ธนิดา ธนะธรวรเดช 39 หมู่ 4 ตำบล หลักสอง อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120
มือถือ 092-462-4964
ระยะเวลาส่งมอบ : 19 มีนาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ปริมาณรวม : 188.000 ตัน

มะพร้าวน้ำหอม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 19 มีนาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอมตรงตามพันธุ์
  • มีความสด มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
  • สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้
  • รอยช้ำหรือตำหนิที่เห็นเด่นชัดที่พื้นผิวด้านนอก ต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพภายใน
  • ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติที่ผิดปกติ

ขนาด

  • 2 กิโลกรัม/ลูก

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 188.000 ตัน
การบรรจุ : ใส่รถบรรทุกหรือรถกระบะ
การชำระเงิน : เงินสด