ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมหัวใหญ่

วันที่ทำกิจกรรม : 6 กุมภาพันธ์ 2552
สถานที่ : จังหวัด เชียงใหม่

คุณภาพมาตรฐาน : เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน เนื้อด้านในมีสีขาว มีกลิ่นหอม ไม่มีลักษณะหอมงอกเป็นเชื้อรา สิ่งปลอมปนไม่เกิน 1%

ราคาตลาดรวมค่าขนส่ง เมื่อตรวจรับสินค้าแล้วจะโอนเงินให้ผู้ขาย

หมายเหตุ ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมีการลักลอบนำเข้าทางหาดใหญ่มาก ทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อ และผลผลิตเน่าเสีย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมหัวใหญ่
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดสงขลา
นาย พันศักดิ์ คุ้มครองพันธ์
99 หมู่ 3 ถนน อัมพวัน ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
โทรศัพท์ 081-4900965 โทรสาร 074-582341,02-6284488
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาง นงคราญ ท้าวเทพ 242/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 081-7241071 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 6 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 พฤษภาคม 2552
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

หอมใหญ่

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 พฤษภาคม 2552

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมหัวใหญ่
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
หสน.เออินเตอร์ฟู้ดส์
นาย ธีระวุธ ศิริทองนภา
116/5 ถนน เพชรเกษม ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-322069 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาง นงคราญ ท้าวเทพ 242/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 081-7241071 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 6 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 พฤษภาคม 2552
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

หอมใหญ่

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 พฤษภาคม 2552

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน