ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมันสำปะหลัง

วันที่ทำกิจกรรม : 26 พฤษภาคม 2552
สถานที่ : จังหวัด ร้อยเอ็ด

ราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป กก.ละ 0.30 บาทหมายเหตุ เดือน ก.ย.52 ฝนตกหนัก จึงไม่มีการส่งมอบ / เดือน ม.ค.53 ไม่มีการส่งมอบเนื่องจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 69 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด
กรุณาระบุ  
148 ถนน เทวาภิบาล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-514 201-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดร้อยเอ็ด
กรุณาระบุ  
ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45120
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กันยายน 2552 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 4,294.000 ตัน

มันสำปะหลัง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กันยายน 2552 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 4,294.000 ตัน