ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 10 กันยายน 2552
สถานที่ : จังหวัด เชียงใหม่

กระเทียมหัว ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เนื้อแน่น

กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ราคาตลาดเชียงใหม่ รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง

ชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันตรวจรับ ปริมาณ ตามคำสั่งซื้อ

 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 850 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นางสาว สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและมันฝรั่งฝาง จำกัด
นาย คำ มีงาม
357 หมู่ 7 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-452524,081-0208993 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2553 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 61.440 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2553 - 31 ธันวาคม 2553

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 61.440 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาง สุวรรณรัตน์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่แตง จำกัด
นาย สวัสดิ์ คำออน
หมู่ 1 ตำบล ช่อแล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
ปริมาณรวม : 22.040 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 22.040 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นางสาว นฤมล ชุติปัญญาภรณ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงไชยปราการ จำกัด
นาย จิตร์ มุขพลอย
499 หมู่ 3 ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ 50320
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
ปริมาณรวม : 36.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 36.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาย วิชัย นามนัย
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและมันฝรั่งฝาง จำกัด
นาย คำ มีงาม
357 หมู่ 7 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-452524,081-0208993 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน