ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2552
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

ราคา กก.ละ 2.20 - 2.50 บาทหมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบ เนื่องจากภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อน ฝนตก ลูกเห็บ ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ทวี ทิพย์สุวรรณ 73 หมู่ 10 ตำบล บ้านโพน อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัด สกลนคร 47230
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 1,622.500 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 1,622.500 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดอุดรธานี
กรุณาระบุ  
ตำบล นาดี อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 1,925.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 1,925.000 ตัน