ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมแดง ปี 2553

วันที่ทำกิจกรรม : 26 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ : ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ

ประกันราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 13 บาท

ส่งมอบ ณ โรงงาน ของ บจก.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จ.สมุทรสาคร

ชำระเงินภายใน 7 วันนับจากวันตรวจรับสินค้า


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 405 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
นาย สมเกียรติ วัฒนาพร
99 หมู่ 2 ถนน พระราม2 ตำบล กาหลง อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-814 000-27,034-814 028 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ลำเวียง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2553
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

หอมแดง

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นางสาว ธิติรัชต์ สืบเนียง
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ลำเวียง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2552 - 30 เมษายน 2553
ปริมาณรวม : 13.200 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2552 - 30 เมษายน 2553

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 13.200 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาง ประคองจิตร ท้วมเพิ่มทรัพย์
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ลำเวียง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2553 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2553 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาง สุวรรณรัตน์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ลำเวียง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน