ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเจี๊ยบแดงแห้ง และเมล็ดทานตะวัน

วันที่ทำกิจกรรม : 22 ธันวาคม 2552
สถานที่ : ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

กระเจี๊ยบแดงแห้ง

คุณภาพ : สีแดง แห้ง ความชื้นไม่เกิน 10%

ไม่เป็นผลผลิตที่ตกค้างจากปีก่อน ไม่มีเชื้อรา

ราคานำตลาด กก.ละ 1 บาทเมล็ดทานตะวัน

คุณภาพ : ความชื้นไม่เกิน 11% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2%

เมล็ดต้องมีน้ำมันไม่น้อยกว่า 40%

ราคา กก.ละ 15 บาท

ส่งมอบ ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเจี๊ยบแดงแห้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริมสร้างพืชผล (2005)
นาย เชิดชัย จารุวรรณการ
112/1 หมู่ 7 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ 02-5867196-7,089-1706480 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด
นาย บุญส่ง เฉลยทัศน์
170 หมู่ 2 ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15210
ระยะเวลาส่งมอบ : 22 ธันวาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 5.000 ตัน

กระเจี๊ยบแดงแห้ง

แหล่งผลิต : ลพบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เมล็ดทานตะวัน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม
นาย ศิริศักดิ์ ศรีเจริญศิลป์
22 หมู่ 11 ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15140
โทรศัพท์ 081-9944599 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด
นาย บุญส่ง เฉลยทัศน์
170 หมู่ 2 ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15210
ระยะเวลาส่งมอบ : 22 ธันวาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 500.000 ตัน

เมล็ดทานตะวัน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 22 ธันวาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : ลพบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน