ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกชัยนาท 1

วันที่ทำกิจกรรม : 14 มกราคม 2553
สถานที่ : จังหวัด นครสวรรค์

คุณภาพ : เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ 95% สิ่งเจือปนไม่เกิน 3%

ราคาสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้ตันละ 1,500-2,000 บาทหมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากเพลี้ยลง ทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกชัยนาท 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท โรงสีไฟเทพนิมิตร จำกัด
นาย ศักดิ์ชัย เตชะวัฒนบำรุงกิจ
379 หมู่ 1 ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ 056-249202 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรสามัคคีพันธุ์ ตำบลยางขาว
นาย ประยูร แตงทรัพย์
ตำบล ยางขาว อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 084-2277784 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2553 - 30 เมษายน 2553
ปริมาณรวม : 400.000 ตัน

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกชัยนาท 1

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2553 - 30 เมษายน 2553

แหล่งผลิต : นครสวรรค์
ปริมาณตามสัญญา : 400.000 ตัน