ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่เพชรสายรุ้ง ปี 2553

วันที่ทำกิจกรรม : 19 มกราคม 2553
สถานที่ : จังหวัด เพชรบุรี

รับซื้อทั้งหมดที่ผลิตได้ โดยส่งมอบครั้งละ 1-3 ตัน

คุณภาพ : เกรด B มีจำนวนผล 9-10 ผล/กก. เกรด C มี 11-12 ผล/กก. เกรดคละ 13-14 ผล/กก.

ราคา เกรด B กก.ละ 140 บ. เกรด C กก.ละ 100 บ. เกรดคละ กก.ละ 70 บ.


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซนิท ฟรุ๊ต (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาว ดวงฤดี โพธิ์มั่น
27/135 ถนน พระราม2(39) แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 080-0585995 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2553
ปริมาณรวม : 13.220 ตัน

ชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2553

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 13.220 ตัน