ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ ปี 2553

วันที่ทำกิจกรรม : 1 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่ : จังหวัด สกลนคร

ราคาตลาด กก.ละ 2 บาท

 หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเนื่องจากฝนตกหนัก ผลผลิตได้รับความเสียหาย


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 23 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรบ้านปุ่งวัฒนา
นาย ทวี ทิพย์สุวรรณ
73 หมู่ 10 ตำบล บ้านโพน อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัด สกลนคร 47230
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2553 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 320.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2553 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : สกลนคร
ปริมาณตามสัญญา : 320.000 ตัน