ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวานฝักสด ปี 2553

วันที่ทำกิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่ : จังหวัด กาฬสินธุ์

มาตรฐาน : ไม่เกิน 4 ฝัก/กก.

ราคา กก.ละ 4.70 บาท

โดยปรับราคาตามประกาศราคารับซื้อแต่ละเดือน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 136 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด
นาย ประสิทธิ์ ไกยวรรณ์
68/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ห้วยผึ้ง-นาคู ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ 043-869352 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 26 กุมภาพันธ์ 2553 - 6 พฤษภาคม 2553
ปริมาณรวม : 465.000 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2553 - 6 พฤษภาคม 2553

แหล่งผลิต : กาฬสินธุ์
ปริมาณตามสัญญา : 465.000 ตัน