ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวฮาง

วันที่ทำกิจกรรม : 19 มิถุนายน 2553
สถานที่ : จังหวัด หนองบัวลำภู

ราคา กก.ละ 45 บาท

มาตรฐาน : ข้าวฮางงอกข้าวดอกมะลิ 105


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวฮาง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด
กรุณาระบุ  
222 หมู่ 7 ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042-941 1111 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวฮาง จังหวัดหนองบัวลำภู
นาง ศิริพร พละกุล
ตำบล เทพคีรี อำเภอ นาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39170
ระยะเวลาส่งมอบ : 20 มิถุนายน 2553 - 20 มิถุนายน 2553
ปริมาณรวม : 15.000 ตัน

ข้าวฮาง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 20 มิถุนายน 2553 - 20 มิถุนายน 2553

แหล่งผลิต : หนองบัวลำภู
ปริมาณตามสัญญา : 15.000 ตัน