ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ : อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเนื่องจาก ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และเครื่องจักรของโรงงานเสียหายระหว่างการผลิต

ทำให้รถบรรทุกขนส่งต้องจอดรอคิวลงมะเขือเทศหลายวัน เกษตรกรจึงต้องขายผลผลิตไปให้รายอื่นบางส่วน

ซึ่งผู้รับซื้อกับเกษตรกรได้ตกลงชำระค่าปัจจัยการผลิตที่ค้างชำระ และการจ่ายเงินชดเชยในส่วนที่ผลผลิตเสียหายจากการไม่มีรถบรรทุกขนสินค้าแล้ว


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
กรุณาระบุ  
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดหนองคาย
กรุณาระบุ  
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2554 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 810.000 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 810.000 ตัน