ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมแดง ปี 2554

วันที่ทำกิจกรรม : 17 ธันวาคม 2553
สถานที่ : จังหวัด ศรีสะเกษ

คุณภาพ : เบอร์กลาง,ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซ.ม. ขึ้นไป

ราคาตลาด โดยมีการตกลงราคาล่วงหน้า


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 628 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท รุ่งเรือง แอกริฟู้ด จำกัด
นาย อภิรมย์ ชิตพงษ์
20-ก.ย. หมู่ 11 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5293300,081-7520539 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ประจง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 202.000 ตัน

หอมแดง

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 202.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท พีที ทูนาส อูทามา ซารี เพอคาซา จำกัด
นาย วิชัย ศรีอดิศักดิ์
47/2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ประจง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 14,000.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 14,000.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นางสาว วิไลพร สอนมั่น
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ประจง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 23.700 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 23.700 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาง สุวรรณรัตน์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ประจง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 40.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 40.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอเชี่ยน ฟรุ๊ทแอนด์ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด
นาย ชาญชัย ศรีสุด
89/139 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย ประจง สีหะวงษ์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 70.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 70.000 ตัน