ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายถั่วเหลือง

วันที่ทำกิจกรรม : 10 มกราคม 2554
สถานที่ : จังหวัด บึงกาฬ

คุณภาพ : ถั่วเหลืองตากแห้ง

ความชื้นไม่เกิน 13%

ราคา กก.ละ 17.50 บาท


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริมสร้างพืชผล (2005)
กรุณาระบุ  
112/1 หมู่ 7 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ 02-5867196-7,089-1706480 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ตำบลหนองเดิ่น
กรุณาระบุ  
ตำบล หนองเดิ่น อำเภอ บุ่งคล้า จังหวัด บึงกาฬ 38000
ระยะเวลาส่งมอบ : 9 พฤษภาคม 2554 - 15 พฤษภาคม 2554
ปริมาณรวม : 160.000 ตัน

ถั่วเหลือง

แหล่งผลิต : บึงกาฬ
ปริมาณตามสัญญา : 160.000 ตัน