ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่ทำกิจกรรม : 17 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ : จังหวัด เพชรบุรี

ปริมาณ สัปดาห์ละ 500 กก.

คุณภาพ:

- เบอร์ 0 ไม่เกิน 8 ผล/กก. 190 บ./กก.

- เบอร์ 1 ไม่เกิน 10 ผล/กก. 150 บ./กก.

- เบอร์ 2 ไม่เกิน 12 ผล/กก. 110 บ./กก.

- เบอร์ 3 ไม่เกิน 14 ผล/กก 80 บ./กก.

- เบอร์ 4 ไม่เกิน 16 ผล/กก. 70 บ./กก.

หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบตามสัญญา เนื่องจากห้างต้องการเฉพาะเบอร์ 0 ซึ่งมีปริมาณจำกัด


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาง สุภัทรา สงวนแก้ว
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 มีนาคม 2554
ปริมาณรวม : 2.000 ตัน

ชมพู่เพชรสายรุ้ง

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 2.000 ตัน