ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มีนาคม 2554
สถานที่ : ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด

ราคา กก.ละ 5.65 บาท

ชำระเงินทันทีที่ส่งมอบ

ส่งมอบสินค้าที่สหกรณ์ฯ

**หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเนื่องจากประสบภาวะฝนแล้ง และเป็นการปลูกปีแรก เกษตรกรยังไม่มีความชำนาญ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด
นาย สวัสดิ์ จิวเฉลิมมิตร
1 หมู่ 2 ถนน จันทบุรี ตำบล คลองหินปูน อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว 27210
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด
นาง นิภา สัจจา
206 หมู่ 2 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ 043-589190, 043-589556 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2554
ปริมาณรวม : 890.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 890.000 ตัน