ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้ ปี 2554

วันที่ทำกิจกรรม : 25 มีนาคม 2554
สถานที่ : ตำบล อูบมุง อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี

คุณภาพ : มาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก

ราคา ประกันไม่ต่ำกว่า กก.ละ 45 บาท

หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเนื่องจากปริมาณผลผลิตมีน้อย


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วงน้ำดอกไม้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามเอ็กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด
นางสาว วิรังรอง สงสังข์
ม.ค.-35 หมู่ 5 หมู่บ้าน สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ซอย เอ1 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 081-9793730 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลบ้านห้วยไร่บูรพา
นาย ไพรสูน คำยอง
24 หมู่ 10 หมู่บ้าน ห้วยไร่บูรพา ตำบล อูบมุง อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี 41220
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

มะม่วงน้ำดอกไม้

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

1. การผลิตมะม่วง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติดูแลแปลงปลูกมะม่วงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการระบบการผลิตเกษตรที่ดีเหมาะสม (GLOBAL GAP) เช่น การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (โรคพืช, แมลงศัตรูพืชและวัชพืช), สุขลักษณะแปลงปลูก ฯลฯ

2. การห่อผลมะม่วงให้ห่อด้วยถุงห่อรีเมล์ หรือกระดาษที่เหมาะสมในช่วงระยะอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

3. ขนาดของผลมะม่วงที่ผู้ซื้อตกลงรับซื้อเพื่อส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ มีขนาดดังนี้

ขนาด

น้ำหนัก/ผล (กรัม)

M, L

330  ขึ้นไป

S

280 – 329

4. ลักษณะของผลมะม่วง ผิวของมะม่วงจะต้องสวย สด สะอาด และปราศจากตำหนิต่อไปนี้

  • รอยแผลที่เกิดจากโรคและแมลงทำลาย
  • คราบยางมะม่วง ฝุ่น และสิ่งสกปรก
  • รอยแผลที่เกิดจากการกระทบกระแทก
  • รอยช้ำที่เกิดจากการกระทบกระแทก

5. คุณลักษณะของผลมะม่วง ต้องมีลักษณะดีของมะม่วงน้ำดอกไม้ตรงตามพันธุ์ ผลอวบ มีรสชาติหวานเมื่อสุก

6. การเก็บเกี่ยวผลมะม่วง ให้ผู้ขายปฏิบัติดังนี้

  • ใช้กรรไกรตัดก้านให้เหลือขั้วยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
  • เก็บผลที่ความแก่ 85 - 90 % ตามดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง (Harvesting Index)
  • ห่อหุ้มผลมะม่วงด้วยถุงตาข่าย (Net Foam) ก่อนบรรจุลงตะกร้าที่มีฟองน้ำรองก้นตะกร้า และฟองน้ำรองระหว่างชั้นของมะม่วง โดยบรรจุไม่เกิน 3 ชั้นต่อตะกร้า น้ำหนักผลรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน