ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายถั่วเขียวผิวมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดตาก

วันที่ทำกิจกรรม : 30 กรกฏาคม 2554
สถานที่ : ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

ถั่วเขียวผิวมัน 

รับซื้อไม่จำกัดปริมาณ เกรดคละ เบอร์ 3,4

ความชื้นไม่เกิน 14.5%

ราคาสูงกว่าราคาตลาด 100 บาท/ตัน (ปัจจุบัน ราคา 30 บ./กก.)

หมายเหตุ ไม่มีการส่งมอบเนื่องจากสหกรณ์ส่งมอบถั่วเขียวตามโครงการส่งเสริมการผลิตปี 2554 ของกระทรวงเกษตรฯ(ผลิตเมล็ดพันธุ์)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รับซื้อไม่จำกัดปริมาณ เกรดคละ ชนิดเมล็ด

ความชื้นไม่เกิน 14.5% ฝักสด ความชื้นไม่เกิน 35%

ราคาสูงกว่าราคาตลาด 100 บาท/ตัน 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
นาย เริงชัย สุวรรณ์
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด
นาย สุวัฒน์ ทานาอุ่นใจ
225 หมู่ 5 ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2554 - 31 มกราคม 2555
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2554 - 31 มกราคม 2555

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
นาย เริงชัย สุวรรณ์
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์แม่ระมาด จำกัด
นาย สุวรรณ ดอยแก้วขาว
275 หมู่ 4 ตำบล แม่ระมาด อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก 63140
โทรศัพท์ 055-581011 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2554 - 31 มกราคม 2555
ปริมาณรวม : 1,860.340 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2554 - 31 มกราคม 2555

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 1,860.340 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเขียวผิวมัน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
นาย เริงชัย สุวรรณ์
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์แม่ระมาด จำกัด
นาย สุวรรณ ดอยแก้วขาว
275 หมู่ 4 ตำบล แม่ระมาด อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก 63140
โทรศัพท์ 055-581011 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2554 - 31 มกราคม 2555
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2554 - 31 มกราคม 2555

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน