ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ

วันที่ทำกิจกรรม : 1 กันยายน 2554
สถานที่ : ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม

ข้าวหอมมะลิ ดีพิเศษ ความชื้นไม่เกิน 14%

กระสอบละ 50 กก. ราคา กก.ละ 32-33 บ.

ข้าวหอมมะลิเก่า ความชื้นไม่เกิน 14% ราคากก.ละ 16-17 บ.- ส่งมอบไม่ครบเนื่องจาก ผู้ซื้อให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาก ซึ่งเกษตรกรยังไม่มีความชำนาญในการปลูกพอ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงพยาบาลมหาสารคาม
นาย สุนทร ยนต์ตระกูล
168 ถนน ผดุงวิถี ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-741225-9 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
นาย สำเนียง คำดอน
1232-5 หมู่ 1 ถนน สุขาภิบาล7 ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-771421 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2554
ปริมาณรวม : 27.630 ตัน

ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ

แหล่งผลิต : มหาสารคาม
ปริมาณตามสัญญา : 27.630 ตัน