ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มเขียวหวานปลอดสารพิษ (พันธุ์สีทอง) ปี 2558

วันที่ทำกิจกรรม : 10 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มเขียวหวานปลอดสารพิษ (พันธุ์สีทอง)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นาย สถาพร คล้ายสิทธิ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ
สมพงษ์ ปลาป๊อก
295 หมู่ 12 ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ นายสมพงษ์ โทรสาร มือถือ 087-840-0372
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558
ปริมาณรวม : 288.000 ตัน

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558

แหล่งผลิต : สุโขทัย
ปริมาณตามสัญญา : 288.000 ตัน
การบรรจุ : 1 ตะกร้า เท่ากับ 25 กิโลกรัม
การชำระเงิน : 15 วัน หลังส่งมอบสินค้า