ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายถั่วลิสง

วันที่ทำกิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2555
สถานที่ : ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา

ราคาตามภาวะตลาด ณ วันส่งมอบ 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 40 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วลิสง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สมาน กันทะเนตร ตำบล เชียงแรง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา 56110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย วิชัย ปุกดำ ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา 56110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2555 - 10 มิถุนายน 2555
ปริมาณรวม : 225.000 ตัน

หมายเหตุ : หมายเหตุ ราคาเกษตรกรขายได้ขณะทำสัญญา ถังละ (9 กก.) 110 บ. หมายเหตุ ไม่มีการส่งมอบเนื่องจากผลผลิตมีน้อยถั่วลิสง

แหล่งผลิต : พะเยา
ปริมาณตามสัญญา : 225.000 ตัน