ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายไข่ไก่

วันที่ทำกิจกรรม : 5 กรกฏาคม 2555
สถานที่ : ตำบล ท่างาม อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

ไข่ไก่ เบอร์ 3 ปริมาณ 320,000 ฟอง

ราคาตามภาวะตลาด ส่งมอบที่ตลาดสำโรง

หมายเหตุ : น้ำหนักเฉลี่ยฟองละ 63 กรัม คิดเป็นปริมาณ 20.16 ตัน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ไข่ไก่
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อิมพีเรียล เรียลเอสเตท จำกัด
นาง อัมพร ก้อนทอง
999/100-101 หมู่ 1 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3840519 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาง เสาวลักษณ์ เหลืองเรณู 2-ก.พ. หมู่ 3 ตำบล ท่างาม อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ 081-5874281,089-4365788 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 5 กรกฏาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
ปริมาณรวม : 20.160 ตัน

ไข่ไก่

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 5 กรกฏาคม 2555 - 30 กันยายน 2555

แหล่งผลิต : สิงห์บุรี
ปริมาณตามสัญญา : 20.160 ตัน