ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย

วันที่ทำกิจกรรม : 27 กรกฏาคม 2555
สถานที่ : โรงแรมเกทเวย์ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

เป็นลำไยนอกฤดู

ปริมาณตามคำสั่งซื้อ

ราคาตามภาวะตลาด

 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 300 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามอินเตอร์ สวีท จำกัด
นางสาว อรอุมา ศรีธิเลิศ
128/8 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรน้ำแวน จำกัด
นาย พิเชฐพงษ์ อุ่นคำ
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
ปริมาณรวม : 200.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
  • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
  • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
  • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : พะเยา
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน