ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556

วันที่ทำกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2555
สถานที่ : ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่

ความชื้น 14.5% สิ่งเจือปนต่ำกว่า 5% ปริมาณขั้นต่ำ 2,000 ตันส่งมอบครั้งละไม่ต่ำกว่า 15 ตัน ที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัดราคาตามประกาศของบริษัท ซีพี สาขาลำพูน *ราคาขณะทำสัญญาประมาณ กก.ละ 9 บาท


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
นาย เจริญ นันโท
165 หมู่ 5 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-426228-9 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด
วิจิตร ทูลเรียน
231 หมู่ 18 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ 053-485012 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556
ปริมาณรวม : 2,000.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 2,000.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
นาย เจริญ นันโท
165 หมู่ 5 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-426228-9 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์พืชผักและไม้ผลเชียงใหม่ จำกัด
กรุณาระบุ สมศักดิ์ ถนอมเสียง
272 หมู่ 1 ตำบล แม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ 50190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
ปริมาณรวม : 600.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ตุลาคม 2556 - 30 เมษายน 2557

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 600.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ