ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลองกอง จังหวัดยะลา ปี 2556

วันที่ทำกิจกรรม : 1 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : กรมการค้าภายใน ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ราคา 5,000-7,000 บ./ตัน ชำระเงินสดในวันส่งมอบแต่ละครั้ง จุดส่งมอบที่ ตลาดมีนบุรี


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาง จันท์นิภา สถิรปัญญา 521 หมู่ 18 ซอย 15 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 081-8288208 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนอำเภอบันนังสตา
ไพศาล พันธ์พงศ์
หมู่ 6 ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา 95130
มือถือ 090-180-1942
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 มีนาคม 2556
ปริมาณรวม : 36.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559

แหล่งผลิต : ยะลา
ปริมาณตามสัญญา : 36.000 ตัน