ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมแดง

วันที่ทำกิจกรรม : 21 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

หอมปึ๋ง ราคา กก.ละ 6 บาท บรรจุ 20 กก./กระสอบชำระเงินเป็นเช็ค ตามงวดที่ส่งมอบ หมายเหตุส่งมอบไม่ครบเนื่องจากหอมแดงเน่าเสียเป็นจำนวนมาก


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 628 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย ปรีดา ผลตระกูล 99/17 หมู่ 3 หมู่บ้าน ซ.ม.อธิเชฐธานี ถนน เชียงราก-ปทุมธานี ตำบล เชียงรากใหญ่ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
กันตนา ทองอินทร์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
โทรศัพท์ 045-687734,084-2987260 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 21 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
ปริมาณรวม : 270.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 270.000 ตัน