ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ ปี 2556

วันที่ทำกิจกรรม : 10 มีนาคม 2556
สถานที่ : ณ สำนักงานการค้าต่างปรเทศ เขต 1 ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ ปี 2556 ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 300 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สับปะรด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นาย สถาพร คล้ายสิทธิ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด
ศิริพร ช่างปณีตัง
689 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน สายลำปาง-งาว ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 085-7217773 โทรสาร 054-342511
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556
ปริมาณรวม : 768.000 ตัน

สับปะรด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป / คุณภาพ

-  เป็นสับปะรดทั้งผล มีหรือไม่มีจุกและก้าน ผลมีความสด ถ้ามีจุกต้องไม่มีใบตายหรือใบแห้ง

-  ไม่มีรอยช้ำ ไม่มีลักษณะของแดดเผา ผลแกน และไม่เน่าเสีย

-  สะอาด ปราสจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น


แหล่งผลิต : ลำปาง
ปริมาณตามสัญญา : 768.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลิ้นจี่ (พันธุ์จักรพรรดิ์)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ทรอปิคอลฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด
นาย สมควร อิทธิฤทธิกุล
221 ถนน พัฒนาการ 53 เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ
นาย บุญยืน สวนพลู
61 หมู่ 6 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-885038 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2556 - 31 กรกฏาคม 2556
ปริมาณรวม : 780.000 ตัน

ลิ้นจี่

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2556 - 31 กรกฏาคม 2556

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

1.  คุณภาพ

 1.1  ลักษณะทั่วไป

-  เป็นลิ้นจี่ทั้งผล  ไม่เน่าเสีย

-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล

-  ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช และอุณหภูมิต่ำ และหรืออุณหภูมิสูง

-  ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุเจือปนอาหาร และหรือรสชาติผิดปกติ

1.2 ขนาด (มาตรฐาน มกอช. 7-2549)

 

ขนาด

 

จักรพรรดิ์

ฮงฮวย

จำนวน

(ผล/กก.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง

(มม.)

จำนวน

(ผล/กก.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง

(มม.)

1

ไม่เกิน 18

45 ขึ้นไป

ไม่เกิน  35

35 ขึ้นไป

2

19-25

มากกว่า 41 แต่ไม่เกิน 45

36-40

มากกว่า 33 แต่ไม่เกิน 35

3

 26-30

38-41

41-50

30-33

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 780.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามอินเตอร์ สวีท จำกัด
นาย สุพจน์ เสถียรวิจิตร
128/8 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรน้ำแวน จำกัด
นาย อรรถวิท บัวหลวง
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2556
ปริมาณรวม : 600.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2556

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
  • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
  • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
  • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 600.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย (นอกฤดู)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามอินเตอร์ สวีท จำกัด
นาย สุพจน์ เสถียรวิจิตร
128/8 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรน้ำแวน จำกัด
นาย อรรถวิท บัวหลวง
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 มีนาคม 2557
ปริมาณรวม : 600.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 มีนาคม 2557

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 600.000 ตัน