ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย "ไข่ไก่"

วันที่ทำกิจกรรม : 26 มีนาคม 2556
สถานที่ : กรมการค้าภายใน ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ไข่ไก่สดใหม่ เบรอร์ 3ปริมาร 144,000 ฟอง ราคาตามภาวะตลาด (ช่วงทำสัญญา ฟองละ 2.8 บ.)ชำระเป็นเงินสดในวันส่งมอบ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ไข่ไก่
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาง ธัญญารัตน์ ศิริศรีอาภรณ์ 377 ถนน พหลโยธิน 127 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว ณิชมน พวงสมบัติ 2-ก.พ. หมู่ 3 ตำบล ท่างาม อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ 081-5874281,089-4365788 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
ปริมาณรวม : 8.210 ตัน

ไข่ไก่

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556

แหล่งผลิต : สิงห์บุรี
ปริมาณตามสัญญา : 8.210 ตัน