ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตร (หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด มะม่วงน้ำดอกไม้) และสำรวจเพื่อเชื่อมโยง

วันที่ทำกิจกรรม : 6 มีนาคม 2557
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผน แงค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตร (หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด จังหวัดพิษณุโลก และมะม่วงน้ำดอกไม้ จังหวัดพิจิตร) และสำรวจเพื่อเชื่อมโยง


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 90 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด
นาย ฤทธิ์ศักดิ์ เสียงสุวรรณ
1/27 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย ซ.เจริญมิตร ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2381-3216 โทรสาร มือถือ 089-919-4889
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ไหม จันทะคุณ
158 หมู่ 3 ตำบล ท่าสะแก อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก 65170
ระยะเวลาส่งมอบ : 6 มีนาคม 2557 - 5 มีนาคม 2558
ปริมาณรวม : 290.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 6 มีนาคม 2557 - 5 มีนาคม 2558

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 290.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วงน้ำดอกไม้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด
นาย ฤทธิ์ศักดิ์ เสียงสุวรรณ
1/27 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย ซ.เจริญมิตร ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2381-3216 โทรสาร มือถือ 089-919-4889
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหิน
นาย บัญหยัด ชาญฟั่น
205 หมู่ 9 ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130
มือถือ 089-532-2255
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน