ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง(ปลอดสารพิษ)

วันที่ทำกิจกรรม : 24 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย

จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง(ปลอดสารพิษ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ ผู้แทน บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล บมก.สยามแม็คโคร และ บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุโขทัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สิน ธนาคารออมสินสาขาแม่สิน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 40 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นางสาว นฤมล ชุติปัญญาภรณ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ
นาย สมพงษ์ ปลาป๊อก
295 หมู่ 12 ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ นายสมพงษ์ โทรสาร มือถือ 087-840-0372
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560
ปริมาณรวม : 144.000 ตัน

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
  • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
  • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
  • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
  • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
  • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : สุโขทัย
ปริมาณตามสัญญา : 144.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20 กิโลกรัม/ตะกร้า)

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กรุณาระบุ  
97/11 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 1756 โทรสาร 02-250-4921 เว็บไซต์ http://www.bigc.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ
นาย สมพงษ์ ปลาป๊อก
295 หมู่ 12 ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ นายสมพงษ์ โทรสาร มือถือ 087-840-0372
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2560 - 30 เมษายน 2560
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

หมายเหตุ : **ผู้ซื้อไม่มีการสั่งซื้อ**ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2560 - 30 เมษายน 2560

แหล่งผลิต : สุโขทัย
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20 กิโลกรัม/ตะกร้า)

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
กรุณาระบุ  
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ
นาย สมพงษ์ ปลาป๊อก
295 หมู่ 12 ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ นายสมพงษ์ โทรสาร มือถือ 087-840-0372
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560
ปริมาณรวม : 36.000 ตัน

หมายเหตุ : **ผู้ขายไม่พร้อมสำหรับการนำสินค้าไปเข้าตรวจสอบยังห้องแลป เนื่องจาก กระบวนการมีค่าใช้จ่ายและขั้นตอนที่ซับซ้อน**ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560

แหล่งผลิต : สุโขทัย
ปริมาณตามสัญญา : 36.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20 กิโลกรัม/ตะกร้า)