ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวาน

วันที่ทำกิจกรรม : 30 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด ตำบล ปัว อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวาน โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด บจก.กาญจน์คอร์น สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน พาณิชย์จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน การประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากสหกรณ์ฯ เห็นว่าการทำสัญญาซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลงนั้น ทำให้การบริหารจัดการด้านการรวบรวมผลผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั่วไปจังหวัดน่านเป็นแหล่งผลิตข้าวโดพที่สำคัญอันดับ 1 มีพื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 3,000 ไร่ ผลผลิตรวม 9,000 ตัน ออกสู้ตลาดมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งทางด้านฝั่งผู้ซื้อได้กล่าวว่าทางตลาดยุโรปมีความต้องการมาก และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้น


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 18 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด
นาย ปรีชา จงประสิทธิ์พร
68 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ 034-641495 โทรสาร 034-641388 อีเมล์ info@karncorn.com เว็บไซต์ http://www.karncorn.com/index.htm
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด
นาย ธีรศักดิ์ เตชะนันท์
65/1 หมู่ 6 ถนน ปัว - น้ำยาว ตำบล ปัว อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน 55120
โทรศัพท์ 054-791207 โทรสาร 054-756548 อีเมล์ Pua-cooperative@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.coopthai.com/pua/
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 5,000.000 ตัน

หมายเหตุ : **ทางบริษัทฯลดกำลังการผลิต และผลผลิตของสมาชิกต่อไร่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด**ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นข้าวโพดหวานทั้งฝักที่มีหรือไม่มีเปลือกหุ้ม ถ้ามีเปลือกหุ้มเปลือกต้องสด
  • เมล็ดข้าวโพดมีความสด การติดและเรียงของเมล็ดสม่ำเสมอ
  • ไม่มีความผิดปกติด้านรุปทรงของฝัก และสีของเมล็ด
  • ไม่มีการเพิ่มความชื้นจากภายนอก เพื่อเพิ่มความสดของฝักข้าวโพดหวาน
  • ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และรสชาติที่ผิดปกติ
  • ไม่มีหนอนและแมลง ไม่แก่เกินไป

น้ำหนัก มีเนื้อและน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 250 กรัม/ฝัก 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 5,000.000 ตัน
การบรรจุ : เทใส่รถบรรทุก 10 ล้อ ที่มีปล่องระบายอากาศไม่ต่ำกว่า 6 ปล่อง
การชำระเงิน : เงินสด หลังส่งมอบ 21 วัน