ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย (นอกฤดู)

วันที่ทำกิจกรรม : 10 สิงหาคม 2559
สถานที่ : ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย (นอกฤดู) ผ่านตลาดข้อตกลง ในงานลำไยไทยลำไยลำพูน ปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมเจรจา ประกอบด้วย บริษัท 338 อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ค้าส่งออกตลาดจีน อินโดนีเซีย และค้าส่งตลาดไท)

เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 15 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย(นอกฤดู)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท 338 อินเตอร์เทรด จำกัด
นาย ดำรง รัตนแสงสกุลไทย
33/10 หมู่ 11 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ดำรงค์ จินะกาศ 36 หมู่ 1 ตำบล ทากาศ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน
มือถือ 081-724-7327
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
ปริมาณรวม : 2,000.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
  • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
  • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
  • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 2,000.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด