ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพร ปี 2560

วันที่ทำกิจกรรม : 27 ธันวาคม 2559
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพร ปี 2560 โดยมีผู้เช้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 

กลุ่มวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 19 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สมุนไพร
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
นางสาว สาวิตรี งามวงศ์
304 หมู่ 6 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว 27210
โทรศัพท์ 037-251108-9 โทรสาร เว็บไซต์ http://182.52.250.80/index.jsp
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05
นาง น้ำอ้อย สุขเสมอ
148 หมู่ 10 ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว 27260
มือถือ 086-151-1854
ระยะเวลาส่งมอบ : 4 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
ปริมาณรวม : 16.030 ตัน

สมุนไพร

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 4 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :
1. คุณภาพ 2. ปริมาณ 3. ราคา   4. มูลค่า 
ลำดับ ชนิด 1.1 ลักษณะทั่วไป 1.2 ขนาด 1.3 การบรรจุ (กก. หรือ ลิตร) (บาท/กก.หรือลิตร)  (บาท/กก.หรือลิตร) 
1  ขมิ้นชัน   เหง้าสด  เป็นท่อน  มีแง่งแขนงแตกออกมา เปลือกสีน้ำตาลเข้ม   ยาว 8-10 ซม.   ถุง           7,100           13     92,300
 เนื้อในสีเหลืองข้มจนถึงสีส้ม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของขมิ้น   กว้าง 0.8-2 ซม. 
2  ไพล   เปลือกหุ้มสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแก่  เนื้อในมีสีเหลือง  มีกลิ่น   เหง้าใต้ดินขนาด    ถุง           3,200           16     51,200
 เฉพาะตัวของไพล   5-15 ซม. 
3  เพชรสังฆาต   เถาเรียบ  อวบน้ำ  เถาอ่อนรูปสี่เหลี่ยมเป็นครีบ เป็นข้อๆ ต่อกัน     ถุง           1,400           27     37,800
 เห็นข้อปล้องชัดเจน  ลักษณะเป็นปล้องๆ  ตรงข้อเล็กรัดตัวลง    แต่ละข้อ ยาว 
 บางข้ออาจมีรากออกมาด้วย มีมือเกาะออกตรงข้อต่อตรงข้าม   ประมาณ 6-10 ซม. 
 กับใบ ตามข้อมียางขาว   
4  รางจืด   ใบเสลาดสีเขียวเข้ม ออกตรงข้าม รูปไข่หรือวงรี  โคนใบมนหรือ   ใบยาว 10-16 ซม.   ถุง           1,500           30     45,000
 รูปตัดขอบใบค่อนข้างเหลี่ยม  ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม     ใบกว้าง 4-11 ซม. 
 แผ่นใบหนา  มัน  บวมที่โคนและปลายของก้านใบเล็กน้อย และ   ก้านใบยาว 1-6 ซม. 
 มักบิดงอ   
5  กระเจี๊ยบ(ดอก)   กลีบเลี้ยงสีแดง  ลักษณะฉ่ำน้ำ  มีรสเปรี้ยว   กลีบ 8-15 แฉก   ถุง             300           32       9,600
6  ใบมะขาม   ใบประกอบแบบขนนก  เรียงสลับ  ใบย่อยรูปขอบขนาน  ใบมีสี   ใบยาว 1-1.5 ซม.   ถุง             200             9       1,800
 เขียวเข้มไม่เหลือง เมื่อชิมมีรสออกเปรี้ยว   ใบกว้าง 5-8 มม. 
7  ใบหนาด   ใบเดี่ยวสีเขียวอ่อนถึงเข้มเรียงสับ  รูปวงรีแกมขอบขนาน  ผิวใบ     ถุง               60           14         840
 ทั้งสองด้านมีขนละเอียดหนาแน่น  คล้ายเส้นไหม  มีกลิ่นหอม    ใบยาว 8-40 ซม. 
 ปลายใบและโคนใบแหลม  ขอบใบหยักแบบซี่ฟันหรือฟันเลื่อย   ใบกว้าง 2-20 ซม. 
 ก้านใบมีรยางค์ 2-3 อัน   
8  ฟ้าทะลายโจร   กิ่งก้านเป็นสันสี่เหลี่ยม  ใบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียมเข้ม  ออกเรียง   –   ถุง             650           18     11,700
 ตรงข้าม  รูปคล้ายใบหอก  โคนใบและปลายใบแหลม  ขอบใบ 
 เรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เมื่อชิมมีรสขมจัด 
9  ส้มป่อย   ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ช่อใบย่อย 5-10 คู่ กับ     ถุง             500           12       6,000
  ใบย่อย 10-35 คู่ ต่อช่อ  ใบย่อยรูปขอบขนาน  ขนาดเล็กออก    ก้านใบ 
 เรียงตรงข้าม  ปลายใบมนหรือแหลม ที่ปลายเป็นติ่งหนามแหลม   ยาว 3.6-5 ซม. 
 อ่อนโค้ง  โคนใบตัด ขอบใบหนาเรียบ  แผ่นใบเรียบมีขนสั้นและ   
 หนาแน่น   
10  ชุมเห็ดเทศ(ใบ)   ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปรี  โคนใบมน ขอบใบเรียบ ปลายใบ   ใบยาว 8-14 ซม.   ถุง             250           16       4,000
 มนหรือเว้าเล็กน้อย     ใบกว้าง 3-6 ซม. 
11  บอระเพ็ด   รูปตัดขอบใบค่อนข้างเหลี่ยม  ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม     เส้นผ่าศูนย์กลาง   ถุง             850             9       7,650
 เป็นปุ่มกระจายทั่วไป  เป็นเถาคล้ายเยื่อกระดาษ  มียางขาว  ใส   ยาว 0.5-1.2 ซม. 
 เถามีรสขมจัด สีเทาแกมเหลือง   
12  น้ำมันไพลทอด   น้ำมันใสสีเหลืองถึงเหลืองเข้ม  มีความหนืดเวลาทาตัว   –   ขวด               16         125       2,000
13  น้ำมันไพลกลั่น   น้ำมันใสไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะ ทาตัวไม่หนืดผิว   -   ขวด              3.2       5,000     16,000
             16,029.20     285,890

แหล่งผลิต : สระแก้ว
ปริมาณตามสัญญา : 16.030 ตัน
การบรรจุ : ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
การชำระเงิน : 60 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า