ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่เพชรสายรุ้ง ปี 2560

วันที่ทำกิจกรรม : 12 มกราคม 2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลาบ้านฉาง ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่เพชรสายรุ้ง ปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชุนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน ผู้แทน บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล บมจ.สยามแม็คโคร บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป และ บจก.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และส่วนราชการได้แก่ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นางสาว ปภาภัสสร์ หิรัญยวุฒินิภากร
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 5.000 ตัน

หมายเหตุ : **ส่งสินค้าไม่ครบตามสัญญา เนื่องจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย**ชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 23 มกราคม 2560 - 23 มกราคม 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป :
- เป็นชมพู่ทั้งผล และสด
- ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับกรบริโภคและไม่เสื่อมคูรภาพหรือไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยแตก
- สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีศัตรูพิชที่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของผลชมพู่
- ไม่มีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากนำผลชมพู่ออกจากห้องเย็น
- ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณภูมิต่ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง
ขนาด :

ขนาด จำนวนผล/กิโลกรัม เกรด
เบอร์ 0 8 - 10 A
เบอร์ 1 10 -12  A
เบอร์ 2 12 - 14 B
เบอร์ 3 14 - 16 B
เบอร์ 4 16 - 18 ไม่ใส่กล่อง
คละ 18 - 20 ไม่ใส่กล่อง

 


แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : บรรจุกล่อง กล่องละ 2 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ไพโรจน์ คล้ายแก้ว
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 5.000 ตัน

หมายเหตุ : **สินค้าส่งไม่ครบตามสัญญา เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตออกสุ่ตลาดน้อย**ชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : บรรจุกล่อง กล่องละ 2 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นาย ณภัทร สุจริต
97/11 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 1756 โทรสาร 02-250-4921 เว็บไซต์ http://www.bigc.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 4.000 ตัน

หมายเหตุ : **ไม่มีการส่งมอบ เนื่องจาก ผลผลิตไม่พอจำหน่าย**ชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 4.000 ตัน
การบรรจุ : บรรจุกล่อง กล่องละ 2 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน นับจากวันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นางสาว ผสุนี เม่งสวัสดิ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 1.000 ตัน

หมายเหตุ : **ไม่มีการส่งมอบ เนื่องจาก ผลผลิตไม่พอจำหน่าย**ชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 1.000 ตัน
การบรรจุ : บรรจุกล่อง กล่องละ 2 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 15 วันหลังส่งมอบ