ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ภาคใต้

วันที่ทำกิจกรรม : 20 มีนาคม 2560
สถานที่ : ณ ห้องโถง หน้าห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ภาคใต้  โดยเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วยหอมทอง กล้วยเล็บมือนาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเจรจา ประกอบด้วย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในท้องที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 39 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มังคุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
นาง วิไล อติชาตการ
21/73 หมู่บ้าน รอยัลซิตี้ อเวนิว ซอย ศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-392-3826-7 โทรสาร 02-203-0395 มือถือ 081-558-1388
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
นาย สิทธิพงษ์ อรุณรักษ์
2 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เขาเงิน ตำบล ท่ามะพลา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110
มือถือ 087-627-0071, 080-520-8132
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 กรกฏาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

มังคุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 กรกฏาคม 2560 - 30 กันยายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นมังคุดทั้งผล มีกลีบเลี้ยงและขั้วผล มีความสด ไม่แตกร้าว ไม่เน่าเสีย

   สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายที่มีผลต่อคุณภาพภายใน 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  สามารถผ่าเปลือกผลได้ง่ายและสามารถแยกเนื้อออกจากเปลือกได้

1.2. ขนาดของทุเรียน

 

 

ขนาด

น้ำหนัก (กรัม)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)

1

มากกว่า 125

มากกว่า 62

2

101 ถึง 125

59 ถึง 62

3

76 ถึง 100

53 ถึง 58

4

51 ถึง 75

46 ถึง 52

5

30 ถึง 50

38 ถึง 45


แหล่งผลิต : ชุมพร
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ทุเรียน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นางสาว วิมล ชะนามะ
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลรับร่อ
นาย สุนทร ทิพย์ภักดี
1910 หมู่ 17 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร 86190
มือถือ 082-276-6461
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560
ปริมาณรวม : 40.000 ตัน

ทุเรียน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

1.  ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  ผลทุเรียนสด ทั้งผลและขั้ว สมบูรณ์ และอาจมีก้านผล

-  สภาพสมบูรณ์ ไม่เน่าเสีย ไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด และไม่มีผลกระทบถึงคุณภาพภายใน

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  สภาพความสมบูรณ์ภายในเมื่อสุก ไม่มีอาการผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม

   หากมีต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของส่วนที่บริโภคได้

 1.2. ขนาดของทุเรียน        

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 4.0

2

มากกว่า 3.0 แต่ไม่เกิน 4.0

3

มากกว่า 2.0 แต่ไม่เกิน 3.0

4

มากกว่า 1.3 แต่ไม่เกิน 2.0


แหล่งผลิต : ชุมพร
ปริมาณตามสัญญา : 40.000 ตัน
การบรรจุ : 15 กิโลกรัม/ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด (หลังส่งมอบ 7 วันทำการ)

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กล้วยเล็บมือนาง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท วันบานาน่า จำกัด
นาย เฉลิมชัย เณรเถื่อน
29 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเจ็ด อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 083-138-3994, 081-381-4951 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/OneBananath/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย บรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ 66/36 หมู่ 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
มือถือ 081-904-9749
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 5.800 ตัน

กล้วยเล็บมือนาง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

คุณภาพ :-
- เป็นกล้วยครบทั้งผล เนื้อแน่น
- ลักษณะและคุณสมบัติตรงตามพันธุ์ มีความสด ผลไม่เน่าเสีย ซึ่งไม่เหมาะสมในการบริโภค
- สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีรอยช้ำที่เด่นชัด
- ผลและขั้วผลมีรูปร่างปกติ ขั้วผลไม่เสียหายจากเชื้อราหรือเหี่ยวแห้ง
- ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล ไม่มีความเสียหายของผลิตผล เนื่องจากศัตรูพืช ยกเว้นความเสียหายนั้นไม่กระทบต่อคุณภาพการบริโภค
- ไม่มีเกสรแห้งติดอยู่ ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และหรือสูง
- ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอกบนผล ทั้งนี้ไม่รวมหยดน้ำที่เกิดหลังจากนำออกจากห้องเย็น และจากการเก็บรักษาในสภาวะปรับบรรยากาศ ไม่มีกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง


แหล่งผลิต : ชุมพร
ปริมาณตามสัญญา : 5.800 ตัน
การบรรจุ : บรรจุถุงแอร์บับเบิ้ลต่อหวี และบรรจุลงตะกร้า 8 หวี หรือ ลังกระดาษ 8 หวี
การชำระเงิน : รอบแรกเงินสด รอบต่อไปเครดิต 15 วัน หรือ รอบชนรอบ( 1 สัปดาห์)