ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์จากฝ้ายผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ทำกิจกรรม : 20 เมษายน 2560
สถานที่ : ห้องประชุม ดี1 ชั้น 1 บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย "ผลิตภัณฑ์จากฝ้าย" ผ่านตลาดข้อตกลง โดยมีผู้เข้าร่วมเจรจาประกอบด้วย ผู้ประกอบการจาก บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากฝ้าย และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 8 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ผลิตภัณฑ์ฝ้าย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
กรุณาระบุ  
ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มจันทร์ดีผ้าฝ้าย
กรุณาระบุ  
ตำบล ป่าซาง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
มือถือ 081-885-4903, 081-993-5719
ระยะเวลาส่งมอบ : 5 พฤษภาคม 2560 - 5 พฤษภาคม 2560
ปริมาณรวม : 0.120 ตัน

ผลิตภัณฑ์ฝ้าย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2560 - 5 พฤษภาคม 2560

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 0.120 ตัน
การบรรจุ : แพคเก็จตามแต่ละแบบ