ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในในการซื้อขายผลไม้

วันที่ทำกิจกรรม : 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑ ร่วมกับกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดจัดงานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในในการซื้อขาย"ผลไม้" ขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริโภคผลไม้และส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลก โดยภายในงานมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี และเป็นสักขีพยาน รวมกับอธิบดีกรมการค้าภายใน และยังมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และแขกผู้เกียริติ พร้อมทั้งสื่อมวลชน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 200 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มเขียวหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย สมนึก ยอดดำเนิน
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสีทองบ้านน้ำเลียง
นาย บาน หอมดอกพลอย
119 หมู่ 1 ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน 55130
โทรศัพท์ คุณบาน 099-458-0879 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
ปริมาณรวม : 200.000 ตัน

หมายเหตุ : ชำระเงิน 15 วัน หลังส่งมอบสินค้าส้มเขียวหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1. คุณภาพ

-  เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
-  มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล 
-  ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เห็นเด่นชัดที่ผิวผล และ/หรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
-  ไม่มีศัตรูพื้นที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
-  ต้องมีความปลอดภัยจากสารเคมี คือ ไม่มีสารตกค้าง
-  ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและ/หรืออุณภูมิสูง
 1.2. ขนาดของผลส้ม (มาตรฐาน มกอช. 1509-2551)      

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

เบอร์ 00

6 – 8 ผล

เบอร์ 0

7 – 10 ผล

เบอร์ 1

15 ผล

เบอร์ 2

20 ผล


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฝรั่ง ชมพูทับทิมจันทร์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออก
นางสาว กชพร ทองทา
10 ตำบล วัดแก้ว อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
โทรศัพท์ คุณกชพร 086-161-8824 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาง วันเพ็ญ ไชยเขตสวัสดิ์ 88 หมู่ 8 ตำบล ท่านัด อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
ปริมาณรวม : 350.000 ตัน

ฝรั่ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1. คุณภาพ

-  เป็นฝรั่งทั้งผล เนื้อแน่น ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมคุณภาพ และไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  ไม่มีศัตรูพื้นที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค 
-  ต้องมีความปลอดภัยจากสารเคมี คือ ไม่มีสารตกค้าง
-  ไม่มีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากการนำผลิตผลออกจากห้องเย็น
-  ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมและ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
 1.2. ขนาดของผลฝรั่ง (มาตรฐาน มกษ. 16-2553)

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กรัม)

1

> 450

2

 > 350 – 450

3

> 250 – 350

4

> 200 – 250

5

> 150 – 200

6

100 - 150

 


แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 150.000 ตัน

ชมพู่ / ทับทิมจันทร์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป :
- เป็นชมพู่ทั้งผล และสด
- ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับกรบริโภคและไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยแตก
- สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีศัตรูพิชที่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของผลชมพู่
- ไม่มีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากนำผลชมพู่ออกจากห้องเย็น
- ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณภูมิต่ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง


แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย สมนึก ยอดดำเนิน
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนบ้านหัวอ่าว
นาย วิโรจน์ เลี้ยงรักษา
37/1 หมู่ 5 ตำบล บางช้าง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
ปริมาณรวม : 2.000 ตัน

ฝรั่ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1. คุณภาพ

-  เป็นฝรั่งทั้งผล เนื้อแน่น ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมคุณภาพ และไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะกับการบริโภค
-  ไม่มีศัตรูพื้นที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค 
-  ต้องมีความปลอดภัยจากสารเคมี คือ ไม่มีสารตกค้าง
-  ไม่มีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากการนำผลิตผลออกจากห้องเย็น
-  ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมและ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
 1.2. ขนาดของผลฝรั่ง (มาตรฐาน มกษ. 16-2553)

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กรัม)

1

> 450

2

 > 350 – 450

3

> 250 – 350

4

> 200 – 250

5

> 150 – 200

6

100 - 150

 


แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 2.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เงาะ มังคุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา โปรดักส์ จำกัด
นาย กัณฑ์พัฒน์ อุ่นเมืองทอง
88/8 หมู่ 1 ตำบล สันทราย อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ คุณกัณฑ์พัฒน์ 089-636-9958 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด
นาย ธนภัทร จาวินิจ
213 หมู่ 7 ตำบล วังตะเคียน อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
มือถือ 090-831-1889
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 350.000 ตัน

หมายเหตุ : ไม่มีการส่งมอบ เนื่องจาก ตกลงราคากันไม่ได้เงาะ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นเงาะทั้งผล มีความสด ไม่มีรอยช้ำ ไม่เน่าเสีย สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น

 1.2. ขนาดของเงาะ 

ขนาด

จำนวนผล (กิโลกรัม)

เงาะผลเดี่ยว

เงาะช่อ

1

น้อยกว่า 26

น้อยกว่า 29

2

26 ถึง 29

29 ถึง 34

3

30 ถึง 33

35 ถึง 40

4

34 ถึง 38

41 ถึง 45


แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 150.000 ตัน

มังคุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นมังคุดทั้งผล มีกลีบเลี้ยงและขั้วผล มีความสด ไม่แตกร้าว ไม่เน่าเสีย

   สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายที่มีผลต่อคุณภาพภายใน 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  สามารถผ่าเปลือกผลได้ง่ายและสามารถแยกเนื้อออกจากเปลือกได้

1.2. ขนาดของทุเรียน

 

 

ขนาด

น้ำหนัก (กรัม)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)

1

มากกว่า 125

มากกว่า 62

2

101 ถึง 125

59 ถึง 62

3

76 ถึง 100

53 ถึง 58

4

51 ถึง 75

46 ถึง 52

5

30 ถึง 50

38 ถึง 45


แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน