ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลงและการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวานและกาแฟ

วันที่ทำกิจกรรม : 1 ธันวาคม 2560
สถานที่ : โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวานและกาแฟ

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน กาแฟ มัลเบอร์รี่ ถั่วลิสง และผู้แทนบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 83 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด
นาย ปรีชา จงประสิทธิ์พร
68 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ 034-641495 โทรสาร 034-641388 อีเมล์ info@karncorn.com เว็บไซต์ http://www.karncorn.com/index.htm
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด
นาย สัญญา วงสุยะ
65/1 หมู่ 6 ถนน ปัว - น้ำยาว ตำบล ปัว อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน 55120
โทรศัพท์ 054-791207 โทรสาร 054-756548 อีเมล์ Pua-cooperative@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.coopthai.com/pua/
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561
ปริมาณรวม : 4,000.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

 

- เป็นข้าวโพดหวานทั้งฝักที่มีหรือไม่มีเปลือกหุ้ม ถ้ามีเปลือกหุ้ม เปลือกต้องสด
- เมล็ดข้าวโพดมีความสด การติดและเรียงของเมล็ดสม่ำเสมอ                      
- ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงของฝัก และสีของเมล็ด
- ไม่มีการเพิ่มความชื้นจากภายนอก เพื่อเพิ่มความสดของฝักข้าวโพดหวาน
- ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมและรสชาติที่ผิดปกติ
- ไม่มีหนอนและแมลง ไม่มีแก่เกินไป


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 4,000.000 ตัน
การบรรจุ : เทใส่รถบรรทุก 10 ล้อ ที่มีปล่องระบายอากาศไม่ต่ำกว่า 6 ปล่อง
การชำระเงิน : เงินสด หลังจากส่งมอบ 21 วัน