ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวน้ำหอม และลำไยพันธุ์พวงทอง ผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ทำกิจกรรม : 26 มกราคม 2561
สถานที่ : ณ โรงแรม ธีรมา คอทเทจ เนเชอรัล รีสอร์ท ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวน้ำหอม และลำไยพันธุ์พวงทอง ผ่านตลาดข้อตกลง 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 120 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่ทับทิมจันทร์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ไพโรจน์ คล้ายแก้ว
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สวนเจริญสุข
กรุณาระบุ  
36/1 หมู่ 3 ตำบล ดอนคา อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
มือถือ 063-252-6678
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561
ปริมาณรวม : 36.000 ตัน

ชมพู่ทับทิมจันทร์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นชมพู่ทั้งผล สด ไม่มีแผลแตก
- ไม่มีรอยช้ำที่ทําให้ไม่ เหมาะสมกับการบริโภคและไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย
- สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
- ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของผลชมพู่
- ไม่มีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลชมพู่


แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 36.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (12 กิโลกรัม/ตะกร้า) ตะกร้าของ TOPs
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวน้ำหอม ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาย บำรุง วงค์พินิจ
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการส่งออก
นางสาว กชพร ทองทา
89 หมู่ 11 ถนน วัดแก้ว ตำบล บางแพ อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
มือถือ 0817595422
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ปริมาณรวม : 43.000 ตัน

ชมพู่ทับทิมจันทร์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นชมพู่ทั้งผล สด ไม่มีแผลแตก
- ไม่มีรอยช้ำที่ทําให้ไม่ เหมาะสมกับการบริโภคและไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย
- สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
- ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของผลชมพู่
- ไม่มีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลชมพู่


แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : กล่องโฟม (กล่องละ 10 กิโลกรัม) / ตะกร้ามีกระดาษรอง (ตะกร้าละ 15 กิโลกรัม)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน

มะพร้าวน้ำหอม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอมตรงตามพันธุ์
 • มีความสด มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
 • สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้
 • รอยช้ำหรือตำหนิที่เห็นเด่นชัดที่พื้นผิวด้านนอก ต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพภายใน
 • ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติที่ผิดปกติ

ขนาด

 • 1-1.5 กิโลกรัม/ลูก

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 13.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (ตะกร้าละ 10 ลูก)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
 • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
 • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
 • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

ขนาด

ขนาด น้ำหนัก
คัดพิเศษ 60 - 65 ลูก/กก. 15 - 17 กรัม/ผล
มาตรฐาน 70 - 80 ลูก/กก. 12 - 14 กรัม/ผล

 

 

 

 

**สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขสเป็กได้ตามภาวะอากาศ และภาวะตลาด แจ้งล่วงหน้า 3-5 วันแหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าหูเหล็ก 15 กิโลกรัม/ตะกร้า (คลุมกระดาษขาว)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่ทับทิมจันทร์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นาย พิริยะ กมลเดชเดชา
97/11 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 1756 โทรสาร 02-250-4921 เว็บไซต์ http://www.bigc.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท เฟรชแอนด์เฟรช จำกัด
นาย สนธยา กลิ้นนวล
1100 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

ชมพู่ทับทิมจันทร์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 26 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นชมพู่ทั้งผล สด ไม่มีแผลแตก
- ไม่มีรอยช้ำที่ทําให้ไม่ เหมาะสมกับการบริโภคและไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย
- สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
- ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของผลชมพู่
- ไม่มีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลชมพู่


แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : 500 กรัม/แพ็ค ( 5 แพ็ค / ตะกร้า)
การชำระเงิน : เครดิต 15-20 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะพร้าวน้ำหอม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นาย พิริยะ กมลเดชเดชา
97/11 หมู่ - ซอย - ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 1756 โทรสาร 02-250-4921 เว็บไซต์ http://www.bigc.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว รำเพย ศักดิ์เมือง 152 หมู่ 11 ตำบล แพงพวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130
ระยะเวลาส่งมอบ : 26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2562
ปริมาณรวม : 26.000 ตัน

มะพร้าวน้ำหอม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอมตรงตามพันธุ์
 • มีความสด มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
 • สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้
 • รอยช้ำหรือตำหนิที่เห็นเด่นชัดที่พื้นผิวด้านนอก ต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพภายใน
 • ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติที่ผิดปกติ

ขนาด

 • 2 กิโลกรัม/ลูก

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 26.000 ตัน
การบรรจุ : 10 ผล / ตะกร้า
การชำระเงิน : เครดิต 15-20 วัน