ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การเชื่อมโยงซื้อขายกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ทำกิจกรรม : 15 มิถุนายน 2561
สถานที่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ได้ประสานดำเนินการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัด แก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด ทำให้ราคากระเทียมตกต่ำ


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
 
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านห้วยโป่ง
 
144/4 หมู่ 1 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000
มือถือ นางวิไล 093-934-3335
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฏาคม 2561
ปริมาณรวม : 50.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฏาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 50.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า