ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การเชื่อมโยงซื้อขายลำไย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 13 กรกฏาคม 2561
สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

การเชื่อมโยงซื้อขายลำไย จังหวัดเชียงใหม่ 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา โปรดักส์ จำกัด
นาง จิตตรา ปัญญาชัย
88/8 หมู่ 1 ตำบล สันทราย อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ คุณกัณฑ์พัฒน์ 089-636-9958 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด
นาย ชูศักดิ์ จันทร์บุญเป็ง
559 หมู่ 9 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ คุณใหม่ 064-994-4592 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ปริมาณรวม : 3,800.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
  • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
  • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
  • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 3,800.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20 กิโลกรัม/ตะกร้า)
การชำระเงิน : เงินสด