ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกุ้งผ่านตลาดข้อตกลงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ทำกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 7 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย กุ้ง ผ่านตลาดข้อตกลงโดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง และชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ระนอง สงขลา)  ประมาณ 5 กลุ่ม และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Makro, Tops Supermarket, The Mall, Big C, Tesco Lotus ) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 45 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งทะเล
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด
นาย พิสิทธิ์ นวนนุ่น
155/18 หมู่ 1 ตำบล กะแดะ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 077-960543 โทรสาร 077-960543 อีเมล์ assco_tathong@hotmail.com
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ปริมาณรวม : 8.500 ตัน

กุ้งทะเล

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : มกษ. 7019-2556
คุณภาพ
1. มีรูปร่างปกติและมีอวัยวะครบ (ยกเว้นหนวดกุ้งทะเล) มีสีตามธรรมชาติของกุ้งทะเลแต่ละชนิด
ส่วนหัว ติดแน่นกับส่วนล าตัว เปลือกแข็ง เป็นเงามันตามธรรมชาติ เนื้อติดแน่นกับเปลือก เนื้อแน่น
ค่อนข้างใส และไม่ขุ่นขาว
2. สะอาด ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น แผลตามล าตัว ความพิการ
3. ปราศจากปรสิตหรือร่องรอยที่เกิดจากการติดเชื้อหรือเป็นโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
4. ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
5. ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลิ่นโคลน กลิ่นน้ำมัน
6. ไม่เป็นกุ้งทะเลที่เพิ่งผ่านการลอกคราบ เช่น กุ้งเปลือกนิ่ม 
ขนาด
 
รหัสขนาด จำนวน (ตัว/กิโลกรัม)
4 40-45
7 70-75

 
 

แหล่งผลิต : สุราษฎร์ธานี
ปริมาณตามสัญญา : 8.500 ตัน
การบรรจุ : ใส่กล่องโฟม (10 กิโลกรัม) หรือ ดองใส่ถังน้ำแข็งอุณหภูมิ 0
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งทะเล
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร
นาย นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที
111/5 หมู่ 1 ตำบล วังไผ่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ปริมาณรวม : 0.500 ตัน

กุ้งทะเล

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : มกษ. 7019-2556
คุณภาพ
1. มีรูปร่างปกติและมีอวัยวะครบ (ยกเว้นหนวดกุ้งทะเล) มีสีตามธรรมชาติของกุ้งทะเลแต่ละชนิด
ส่วนหัว ติดแน่นกับส่วนล าตัว เปลือกแข็ง เป็นเงามันตามธรรมชาติ เนื้อติดแน่นกับเปลือก เนื้อแน่น
ค่อนข้างใส และไม่ขุ่นขาว
2. สะอาด ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น แผลตามล าตัว ความพิการ
3. ปราศจากปรสิตหรือร่องรอยที่เกิดจากการติดเชื้อหรือเป็นโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
4. ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
5. ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลิ่นโคลน กลิ่นน้ำมัน
6. ไม่เป็นกุ้งทะเลที่เพิ่งผ่านการลอกคราบ เช่น กุ้งเปลือกนิ่ม 
ขนาด
รหัสขนาด จำนวน (ตัว/กิโลกรัม)
4 40-45
7 70-75

 

แหล่งผลิต : ชุมพร
ปริมาณตามสัญญา : 0.500 ตัน
การบรรจุ : ใส่กล่องโฟม (10 กิโลกรัม) หรือ ดองใส่ถังน้ำแข็งอุณหภูมิ 0
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุ้งทะเล
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา
นาย กาจบัณฑิต รามมาก
152/6 หมู่ 4 ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา 90140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ปริมาณรวม : 0.500 ตัน

กุ้งทะเล

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : มกษ. 7019-2556
คุณภาพ
1. มีรูปร่างปกติและมีอวัยวะครบ (ยกเว้นหนวดกุ้งทะเล) มีสีตามธรรมชาติของกุ้งทะเลแต่ละชนิด
ส่วนหัว ติดแน่นกับส่วนล าตัว เปลือกแข็ง เป็นเงามันตามธรรมชาติ เนื้อติดแน่นกับเปลือก เนื้อแน่น
ค่อนข้างใส และไม่ขุ่นขาว
2. สะอาด ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น แผลตามล าตัว ความพิการ
3. ปราศจากปรสิตหรือร่องรอยที่เกิดจากการติดเชื้อหรือเป็นโรคเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา
4. ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
5. ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลิ่นโคลน กลิ่นน้ำมัน
6. ไม่เป็นกุ้งทะเลที่เพิ่งผ่านการลอกคราบ เช่น กุ้งเปลือกนิ่ม 
ขนาด
รหัสขนาด จำนวน (ตัว/กิโลกรัม)
4 40-45
7 70-75

 

แหล่งผลิต : สงขลา
ปริมาณตามสัญญา : 0.500 ตัน
การบรรจุ : ใส่กล่องโฟม (10 กิโลกรัม) หรือ ดองใส่ถังน้ำแข็งอุณหภูมิ 0
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน นับจากวันที่มีการส่งมอบ