ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศและพริกหวานเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 8 สิงหาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

กรมการค้าภายใน โดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กำหนดจัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “มะเขือเทศและพริกหวาน” ผ่านตลาดข้อตกลง

โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะเขือเทศ ผู้รวบรวม และผู้ค้าส่งตลาดไท

รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 25 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ (ท้อ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บรรจง บุญธรรม 32/6 หมู่ 6 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
มือถือ 089-828-5507
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว ธมลวรรณ หาราช 26 หมู่ 8 ตำบล นาราชควาย อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000
มือถือ 089-885-4529
ระยะเวลาส่งมอบ : 9 สิงหาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2563
ปริมาณรวม : 600.000 ตัน

มะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 9 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
         - เป็นมะเขือเทศทั้งผล
         - สีออกเหลือง สีเหลืองส้ม สีแดงส้ม
         - ผลกลมรี

 1.2  ขนาดของผลผลิต       
ขนาด น้ำหนัก (กรัม)
เบอร์ 1 80 กรัม ขึ้นไป
เบอร์ 2 60 กรัม ขึ้นไป

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 600.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (25 กิโลกรัม/ตะกร้า) น้ำหนักไม่รวมตะกร้า
การชำระเงิน : หลังส่งมอบ 7 วันทำการ โอนเข้าบัญชี

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บรรจง บุญธรรม 32/6 หมู่ 6 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
มือถือ 089-828-5507
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกพืชในโรงเรือนบ้านม่วงคำ
นาย เกษม เลาว้าง
หมู่ 3 หมู่บ้าน บ้านม่วงคำ ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ นายณรงค์ชัย เขมาชะ 099-144-6668 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ปริมาณรวม : 54.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
-  เป็นมะเขือเทศทั้งผล
-  ผลมีความสด และไม่มีรอยช้ำที่จะทำให้ไม่เหมาะต่อการบริโภค
-  ไม่มีรอยปริแตก สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
-  ไม่มีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากนำผลผลิตออกจากห้องเย็น
-  ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต
-  ไม่มีความเสียหายของผลิตผล เนื่องจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผลและการยอมรับของผู้บริโภค
-  ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง  ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
-  กรณีเป็นช่อ ก้านช่อต้องสด สมบูรณ์ สะอาด ไม่มีใบและสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
-  เป็นมะเขือเทศทั้งผล
-  ผลมีความสด และไม่มีรอยช้ำที่จะทำให้ไม่เหมาะต่อการบริโภค
-  ไม่มีรอยปริแตก สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
-  ไม่มีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากนำผลผลิตออกจากห้องเย็น
-  ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต
-  ไม่มีความเสียหายของผลิตผล เนื่องจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผลและการยอมรับของผู้บริโภค
-  ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง  ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
-  กรณีเป็นช่อ ก้านช่อต้องสด สมบูรณ์ สะอาด ไม่มีใบและสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
ขนาดของผลผลิต    
ขนาด ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)
1  มากกว่า 102
2 มากกว่า 82 - 102
3 มากกว่า 67 - 82
4 มากกว่า 57 - 67
5 มากกว่า 47 - 57
6 มากกว่า 40 - 47
7 มากกว่า 35 - 40
8 มากกว่า 30 - 35

ขนาดของผลผลิต    
ขนาด ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)
1  มากกว่า 102
2 มากกว่า 82 - 102
3 มากกว่า 67 - 82
4 มากกว่า 57 - 67
5 มากกว่า 47 - 57
6 มากกว่า 40 - 47
7 มากกว่า 35 - 40
8 มากกว่า 30 - 35
 

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 54.000 ตัน
การบรรจุ : โทมัส กล่องละ 10 กิโลกรัม / ราชชินี กล่องละ 25 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน หลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริกหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บรรจง บุญธรรม 32/6 หมู่ 6 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
มือถือ 089-828-5507
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกพืชในโรงเรือนบ้านผานกกก
นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์พนาพันธุ์
หมู่ 9 หมู่บ้าน บ้านผานกกก ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ นายอภิสิทธิ์ ทิพย์พนาพันธ์ 063-639-5878 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563
ปริมาณรวม : 15.000 ตัน

พริกหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
-  เป็นพริกหวานทั้งผลที่มีก้านและขั้วผลติดอยู่
-  สด เนื้อแน่น สภาพดี ไม่มีรอยช้ำหรือไม่เน่าเสียที่ทำให้ไม่เหมาะต่อการบริโภค
-  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป
-  ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อพริกหวาน
-  ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้ำที่เกิดหลังจากการนำพริกหวานออกจากห้องเย็น
-  ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
1.2  ขนาดของผลผลิต        
ขนาด น้ำหนักต่อผล (กรัม)
1 มากกว่า 240
2 มากกว่า 200 - 240
3 มากกว่า 160 - 200
4 มากกว่า 120 - 160
5 มากกว่า  80 - 120

 

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 15.000 ตัน
การบรรจุ : กล่องละ 11 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน หลังส่งมอบสินค้า