ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหน่อไม้ฝรั่ง และมะม่วงน้ำดอกไม้

วันที่ทำกิจกรรม : 26 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหน่อไม้ฝรั่ง และมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเจรจาประกอบด้วย บจก.บลูริเวอร์โปรดักส์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง วิสาหกิจชุมชนหนองหิน (ผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้) สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 55 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด
นาย ฤทธิ์ศักดิ์ เสียงสุวรรณ
1/27 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย ซ.เจริญมิตร ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2381-3216 โทรสาร มือถือ 089-919-4889
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
บรรจง เสนานุช
158 หมู่ 3 ตำบล ท่าสะแก อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก 65170
ระยะเวลาส่งมอบ : 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
ปริมาณรวม : 290.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

- หน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยจากสารเคมี

- ขนาดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา


แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 290.000 ตัน
การชำระเงิน : - ราคาตามเกรดที่ระบุในสัญญา - ชำระเงินทุกวันศุกร์ผ่านธนาคารกรุงเทพ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วงน้ำดอกไม้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด
นาย ฤทธิ์ศักดิ์ เสียงสุวรรณ
1/27 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย ซ.เจริญมิตร ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2381-3216 โทรสาร มือถือ 089-919-4889
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหิน
บัญหยัด ชาญฟั่น
205 หมู่ 9 ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130
มือถือ 089-532-2255
ระยะเวลาส่งมอบ : 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณรวม : 400.000 ตัน

มะม่วงน้ำดอกไม้

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 ธันวาคม 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

1. การผลิตมะม่วง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติดูแลแปลงปลูกมะม่วงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการระบบการผลิตเกษตรที่ดีเหมาะสม (GLOBAL GAP) เช่น การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (โรคพืช, แมลงศัตรูพืชและวัชพืช), สุขลักษณะแปลงปลูก ฯลฯ

2. การห่อผลมะม่วงให้ห่อด้วยถุงห่อรีเมล์ หรือกระดาษที่เหมาะสมในช่วงระยะอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

3. ขนาดของผลมะม่วงที่ผู้ซื้อตกลงรับซื้อเพื่อส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ มีขนาดดังนี้

ขนาด

น้ำหนัก/ผล (กรัม)

M, L

330  ขึ้นไป

S

280 – 329

4. ลักษณะของผลมะม่วง ผิวของมะม่วงจะต้องสวย สด สะอาด และปราศจากตำหนิต่อไปนี้

  • รอยแผลที่เกิดจากโรคและแมลงทำลาย
  • คราบยางมะม่วง ฝุ่น และสิ่งสกปรก
  • รอยแผลที่เกิดจากการกระทบกระแทก
  • รอยช้ำที่เกิดจากการกระทบกระแทก

5. คุณลักษณะของผลมะม่วง ต้องมีลักษณะดีของมะม่วงน้ำดอกไม้ตรงตามพันธุ์ ผลอวบ มีรสชาติหวานเมื่อสุก

6. การเก็บเกี่ยวผลมะม่วง ให้ผู้ขายปฏิบัติดังนี้

  • ใช้กรรไกรตัดก้านให้เหลือขั้วยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
  • เก็บผลที่ความแก่ 85 - 90 % ตามดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง (Harvesting Index)
  • ห่อหุ้มผลมะม่วงด้วยถุงตาข่าย (Net Foam) ก่อนบรรจุลงตะกร้าที่มีฟองน้ำรองก้นตะกร้า และฟองน้ำรองระหว่างชั้นของมะม่วง โดยบรรจุไม่เกิน 3 ชั้นต่อตะกร้า น้ำหนักผลรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม

แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 400.000 ตัน