ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลิ้นจี่

วันที่ทำกิจกรรม : 15 พฤษภาคม 2557
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

คุณภาพ:ลิ้นจี่สด สะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน ราคาตามภาวะตลาด (ราคาขณะทำสัญญา กก.ละ 45 บาท) **ไม่มีการส่งมอบเนื่องจากเกษตรกรยังไม่ชำนาญในการเพาะปลูก ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 42 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลิ้นจี่
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ทรอปิคอลฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด
นาย สมควร อิทธิฤทธิกุล
221 ถนน พัฒนาการ 53 เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนบ้านปาง
บุญตัน สิงห์แก้ว
103 หมู่ 8 ตำบล หนองบัว อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 089-9542862 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฏาคม 2557
ปริมาณรวม : 500.000 ตัน

ลิ้นจี่

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฏาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

1.  คุณภาพ

 1.1  ลักษณะทั่วไป

-  เป็นลิ้นจี่ทั้งผล  ไม่เน่าเสีย

-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล

-  ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช และอุณหภูมิต่ำ และหรืออุณหภูมิสูง

-  ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุเจือปนอาหาร และหรือรสชาติผิดปกติ

1.2 ขนาด (มาตรฐาน มกอช. 7-2549)

 

ขนาด

 

จักรพรรดิ์

ฮงฮวย

จำนวน

(ผล/กก.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง

(มม.)

จำนวน

(ผล/กก.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง

(มม.)

1

ไม่เกิน 18

45 ขึ้นไป

ไม่เกิน  35

35 ขึ้นไป

2

19-25

มากกว่า 41 แต่ไม่เกิน 45

36-40

มากกว่า 33 แต่ไม่เกิน 35

3

 26-30

38-41

41-50

30-33

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : งวดละ 7 วัน คือ ส่งวันจันทร์ - ศุกร์ จ่ายวัน พฤหัสบดีของอาทิตย์ถัดไป