ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ปี 2558

วันที่ทำกิจกรรม : 6 มีนาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวเปลือกปทุมธานี 1 มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด หจก.โรงสีข้างสินทรัพย์ถาวร โรงสีสุพรรณธัญญา บจก.โรงสี อ.การเกษตร 2011 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 25 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนโรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร จำกัด
นาย ทนงค์ ฉิมพันธ์
3/4 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
มือถือ 08-8048-8488
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด
เฉลิม โพธิ์สุวรรณ
689 หมู่ 5 ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ 035-591026 โทรสาร มือถือ 08-1795-3202 เว็บไซต์ http://www.sahakornthai.com/donchedi/
ระยะเวลาส่งมอบ : 9 มีนาคม 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
ปริมาณรวม : 1,200.000 ตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป (แบบข้าวเปลือกสด)

  • เนื้อรวมข้าวเปลือกชั่ง 200 กรัม เมื่อเป่าแล้วให้ได้ประมาณ 188 - 190 กรัม
  • ความชื้น ประมาณ 25 - 30% (วัดทั้งเปลือก)
  • มีข้าวอื่นปนไม่เกิน 10 - 15%

แหล่งผลิต : สุพรรณบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 1,200.000 ตัน
การบรรจุ : เทเบลา (เทกอง)
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนโรงสีข้าวสินทรัพย์ถาวร จำกัด
นาย ทนงค์ ฉิมพันธ์
3/4 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
มือถือ 08-8048-8488
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด
นาง สมบัติ นวลศรี
479/2 หมู่ 6 ตำบล สามชุก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ 035-571229 โทรสาร 035-571229 มือถือ 08-1857-1769 อีเมล์ samchuk_479@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.coopthai.com/samchuk/
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

แหล่งผลิต : สุพรรณบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน
การบรรจุ : เทเบลา (เทกอง)
การชำระเงิน : เงินสด