ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมังคุด

วันที่ทำกิจกรรม : 1 กรกฏาคม 2557
สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมังคุด  ราคาตามภาวะตลาด (ขณะทำสัญญา กก.ละ 25 บาท) ชำระเป็นเงินสด ส่งมอบที่ตลาดมีนบุรี


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 2 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มังคุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาง จันท์นิภา สถิรปัญญา 521 หมู่ 18 ซอย 15 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 081-8288208 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมรมไม้ผลบ้านท่าข้าม
พรศรี โชติพันธ์
113 หมู่ 5 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ 084-6258422 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2557
ปริมาณรวม : 4.000 ตัน

แหล่งผลิต : นครศรีธรรมราช
ปริมาณตามสัญญา : 2.000 ตัน

มังคุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นมังคุดทั้งผล มีกลีบเลี้ยงและขั้วผล มีความสด ไม่แตกร้าว ไม่เน่าเสีย

   สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายที่มีผลต่อคุณภาพภายใน 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  สามารถผ่าเปลือกผลได้ง่ายและสามารถแยกเนื้อออกจากเปลือกได้

1.2. ขนาดของทุเรียน

 

 

ขนาด

น้ำหนัก (กรัม)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)

1

มากกว่า 125

มากกว่า 62

2

101 ถึง 125

59 ถึง 62

3

76 ถึง 100

53 ถึง 58

4

51 ถึง 75

46 ถึง 52

5

30 ถึง 50

38 ถึง 45


แหล่งผลิต : นครศรีธรรมราช
ปริมาณตามสัญญา : 2.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด