ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสับปะรด

วันที่ทำกิจกรรม : 24 กรกฏาคม 2557
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสับปะรด ราคาตามภาวะตลาด (ขณะทำสัญญา ราคาประมาณ กก.ละ 5 บาท) ชำระเงินสด


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สับปะรด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด
นาง ศิริพร ช่างปณีตัง
689 หมู่ 3 ถนน พหลโยธินสายลำปาง-ลาว ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 085-7217773 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง
ด่วน อินต๊ะพันธ์
38 หมู่ 13 ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 กรกฏาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558
ปริมาณรวม : 2,000.000 ตัน

สับปะรด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 กรกฏาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป / คุณภาพ

-  เป็นสับปะรดทั้งผล มีหรือไม่มีจุกและก้าน ผลมีความสด ถ้ามีจุกต้องไม่มีใบตายหรือใบแห้ง

-  ไม่มีรอยช้ำ ไม่มีลักษณะของแดดเผา ผลแกน และไม่เน่าเสีย

-  สะอาด ปราสจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น


แหล่งผลิต : ลำปาง
ปริมาณตามสัญญา : 2,000.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สับปะรด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นาย สถาพร คล้ายสิทธิ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด
ศิริพร ช่างปณีตัง
689 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน สายลำปาง-งาว ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 085-7217773 โทรสาร 054-342511
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 กรกฏาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557
ปริมาณรวม : 676.000 ตัน

สับปะรด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 กรกฏาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557

แหล่งผลิต : ลำปาง
ปริมาณตามสัญญา : 676.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด